Performanta & Stabilitate

Reclamatii Serviciile oferite de KabyNode Romania

Reclamatii

Noi, de la KabyNode Romania, ne-am afirmat numele de partener loial și fidel. În cazul unei reclamații, reacționăm în timp util și ne străduim să găsim o soluție în favoarea clientului.

Când se produce o neregulă sau nivelul serviciului nostru nu este pe măsura așteptărilor dvs., trebuie să ne spuneți. Noi apreciem reclamațiile, în sensul că dorim să învățăm din greșeli pentru a putea oferi un serviciu cât mai bun.

RECLAMATII

În general, considerăm că o reclamație este expresia scrisă a unei nemulțumiri legate de serviciile oferite de KabyNode Romania și/sau de procedurile KabyNode Romania. Serviciul Relații cu clienții – Reclamații nu are însă competența să răspundă la reclamații în legătură cu argumentarea juridică a deciziilor emise de EUIPO. În caz de dezacord cu deciziile EUIPO, puteți depune contestație pentru decizii luate de examinatorii de mărci UE sau de examinatorii de desene sau modele industriale comunitare.Dacă reclamația privește probleme în legătură cu resursele umane, vă rugăm să vă adresați cererea direct la departamentul de resurse umane – prin poștă sau prin e-mail. Dacă trebuie să returnăm sume plătite cu cardul pentru serviciile contractate și efectuate, aceasta va fi făcută de noi printr-o tranzacție de credit pe cardul care a efectuat plata.

LEGEA PRIVIND PROTECTIA CONSUMATORILOR

Prezenta lege stabileşte bazele juridice pentru protejarea de către stat a persoanelor în calitatea lor de consumatori şi transpune Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 149/22 din 11 iunie 2005. [Preambulul modificat prin LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446; în vigoare 01.01.12]

  1. Orice reclamație referitoare la prestarea necorespunzătoare sau neprestarea serviciului poștal se va face în scris, prin completarea unei reclamații, putându-se utiliza în acest sens formularul pus la dispoziţie de KabyNode Romania și va putea fi trimisă prin următoarele căi de comunicare:
  • prin poștă, recomandabil cu confirmare de primire, la sediul social KabyNode Romania;
  • scanată, pe e-mail, folosind următoarea adresă: reclamatii@kabynode.ro;
  • prin accesarea formularului de reclamatie direct din site : www.kabynode.ro/reclamatii/
  1. Fiecare reclamație va fi înregistrată primind un număr de înregistrare . Dreptul de a face reclamație îl are atât expeditorul, cât și destinatarul, respectiv imputerniciții legali ai acestora. Orice reclamație se va înregistra în „Registrul Electronic de Reclamații”;
  2. Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale – în speță KabyNode Romania – este de șase luni şi se calculează de la data depunerii trimiterii poștale;
  • Reclamația se face individual, pentru fiecare trimitere poștală în parte. Formularul de reclamație standard se găsește pe website-ul KabyNodeRomania sau poate fi descărcat online accesând următorul link: www.kabynode.ro/reclamatii/
  1. Termenul de soluționare a reclamației (implicând analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri) este de 60 zile de la data depunerii acesteia.
× Contactează-ne pe WhatsApp !